banner

News

BÁN CẢNG DƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA
Jul08

BÁN CẢNG DƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

BÁN CẢNG DƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

Bán đất doanh nghiệp tại : Thuỷ Nguyên - Hải Phòng
Jul05

Bán đất doanh nghiệp tại : Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Bán đất doanh nghiệp tại Thuỷ Nguyên Hải Phòng

Bán thanh lý các (Nhà máy sản xuất công nghiệp)
May25

Bán thanh lý các (Nhà máy sản xuất công nghiệp)

清算出售(工业厂房) 越南破产 请联系我:Dư Kim Sơn 手机:0903446210 电子邮件:thanhnamhpvn@gmail.com

Đọc báo Việt Nam
Mar31

Đọc báo Việt Nam

Đọc tất cả các báo Việt Nam

Historical story
Mar30

Historical story

Historical story

Real Estate 1 - For Sale
Mar26

Real Estate 1 - For Sale

Bán thanh lý trụ sở XNTN Thành Nam

Bán đất doanh nghiệp tại đường 5 mới-Hải Phòng.
Mar26

Bán đất doanh nghiệp tại đường 5 mới-Hải Phòng.

Bán đất doanh nghiệp tại đường 5 mới-Hải Phòng.

Bán đất doanh nghiệp tại Nam Định
Mar26

Bán đất doanh nghiệp tại Nam Định

Bán đất doanh nghiệp tại Nam Định

Land for Industrial Zone (Hai Phong city) : 60 USD/m2
Mar26

Land for Industrial Zone (Hai Phong city) : 60 USD/m2

We are a secondary investor, land plot in Quan Toan industrial park - Hai Phong. We currently have the following inventory in stock

Bán đất doanh nghiệp tại Hải Dương
Mar26

Bán đất doanh nghiệp tại Hải Dương

Bán đất doanh nghiệp tại Hải Dương

SIGN UP FOR FREE SAMPLE

Slider banner ch
Slider banner ch