Some small production lines - China

Một số dây chuyền sản xuất nhỏ - China
Cung cấp thiết bị và chuyển giao công nghệ

                               
MÁY XUẤT KHOÁN XUẤT NHẬP KHẨU ĐÃ TIÊU CHUẨN ĐIỀU CH PETNH, NH POLNG SẢN PHẨM SẢN XUẤT SẢN PHẨM LỚN NHẤT
 
500000-1500000 Đô la Mỹ / Đơn vị
1 đơn vị (đặt hàng tối thiểu)
                          
dây chuyền máy sản xuất kem
 
US $ 115000 / Bộ
1 bộ (đặt hàng tối thiểu)
                                   

thiết bị dây chuyền sản xuất

 
 
 
 
Other product
Support Online