Nhà máy sản xuất,sản phẩm nhựa – Germany

Máy đùn trục vít đơn Melt-fed
Máy đùn trục vít đơn Melt-fed
 
 
Compounding - máy đùn và đùn đường
Compounding - máy đùn và đùn đường
 
 
Ép ống
Ép ống
 
 
Đùn khuôn
Đùn khuôn
 
 
Dây chuyền đùn ép cứng
Dây chuyền đùn ép cứng
 
 
Dây chuyền đùn ép linh hoạt
Dây chuyền đùn ép linh hoạt
 
 
Dây chuyền đùn bọt
Dây chuyền đùn bọt
 
 
Máy đùn thí nghiệm

Máy đùn thí nghiệm
 
Sản phẩm khác
Hỗ trợ trực tuyến