Nhà máy Hóa chất hữu cơ & hóa dầu – Germany

Nhà máy Hóa chất hữu cơ & hóa dầu – Germany
Cung cấp thiết bị, công nghệ, tổng thầu EPC - GermanyDehydrogenation - Quá trình STAR ®
Dựa trên công nghệ dehydrogenation thyssenkrupp tiên tiến, được chứng minh của chúng tôi, quá trình STAR ® và chất xúc tác STAR ® , chúng tôi có thể cung cấp, từ một nguồn duy nhất, hoàn chỉnh, tối ưu hóa các tuyến đường tiến tới dẫn xuất propylen và butylen, ví dụ: Polypropylene, Propylene Oxide, ETBE và các loại cao khác giá trị sản phẩm
Quá trình STAR ® , STAR là từ viết tắt của Steam Active Reforming, là một công nghệ dehydrogen hóa đã được thương mại thành lập

 
  
Sản phẩm khác
Hỗ trợ trực tuyến