Hợp tác đầu tư

HỢP TÁC ĐẦU TƯ
Công ty chúng tôi , cần hợp tác với một nhà đầu tư tài chính.
Nhu cầu về số lượng vốn chúng tôi cần : 100.000.000  USD
Điều kiện đầu tư và phân chia lợi nhuận , do hai bên thỏa thuận.

 

KẾ HOẠCH VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ.
1-Thu mua (Bất động sản, doanh nghiệp) , nhà xưởng , đất , do các doanh nghiệp , bị phá sản , tại Việt Nam, bán lại với giá thấp nhất.
2-Tiến hành đầu tư dây chuyền sản xuất hàng hóa , tiên tiến nhất của (Hoa kỳ hoặc Châu Âu) . Với các điều kiện : Sảm phẩm đó , chưa có sản xuất tại Việt Nam. Quy mô và giá trị của nhà máy mới : Không vượt quá : 20.000.000 USD.
3-Thời gian đầu tư dự án , cho tới khi , nhà máy đi vào sản xuất ,không vượt quá 12 tháng.
4-Tiến hành bán cổ phần toàn bộ nhà máy mới lên thị trường chứng khoán. Thời gian bán : Từ khi bắt đầu của dự án , tới kết thúc , bán hoàn thành 100 % Không chậm quá 02 năm.
Lợi nhuận , sau khi bán , thu về , không thấp hơn 50% . Tổng mức đầu tư.
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SƠN NAM
  Dự án thí điểm


THƯ MỜI HỢP TÁC ĐẦU TƯ.
 
Kính
gửi : Ông chủ tịch tập đoàn.
Chúng tôi là một công ty nhỏ , chuyên nhập khẩu : (Các dây chuyền,thiết bị sản xuất, đồng bộ , tiên tiến trên thế giới , phục vụ thi trường SX hàng hóa ,tại VN . Chúng tôi có đia chỉ , (ghi tại phần dưới).
Chúng tôi có mong muốn , được thành lập một công ty , trực thuộc tập đoàn các ông , với cổ phần của chúng tôi chiếm giữ dưới 20%.
Với nhiệm vụ của công ty này là : Đầu tư nhanh các nhà máy SX hàng hóa , tiên tiến, chưa có tại TT-VN. Sau đó, lại bán nhanh nó , trên thị trường CK.
Ông có thể xem : - phạm vi hoại động của nó tại đây : http://congnghe-sx.com/vi
Chiến lược của nó tại đây : http://congnghe-sx.com/vi/headline/hop-tac-dau-tu-35.html
Theo chúng tôi , nó là một đề án KD rất mới tại VN.
Nếu ông có hứng thú với nó , xin ông hãy bố trí thời gian , để chúng ta thảo luận được kỹ hơn . Nếu ông không có hứng thú . Chúng tôi thành thật, xin lỗi ông , vi đã làm mất thời gian của ông.
Kính chào ông.
Dư Kim Sơn


 
Tin liên quan
Hỗ trợ trực tuyến