Bất động sản 4 - Cần bán

Khu nhà của công ty : ( Không còn nhu cầu sử dụng )
Đất doanh nghiệp 30 năm (Đã trả tiền thuê đất cho NN 25 năm.
Địa chỉ : (Nam Tân – Nam Sách – Hải Dương)
Tổng diện tích đất :  8.000 m2
Tổng chiều dài tiếp súc với mặt Sông lớn (Nam Định) là :110 m.

Giá : 600.000 VND/m2 =  4,8 tỷ VND
Hồ sơ đất

 
 
Tin liên quan
Hỗ trợ trực tuyến