Bất động sản 4 - Cần bán

Khu đất của công ty : ( Không còn nhu cầu sử dụng )
Đất doanh nghiệp 30 năm .
Địa chỉ :  (Nam Tân – Nam Sách – Hải Dương)
Tổng diện tích đất :  8.000 m2
Tổng chiều dài tiếp súc với mặt Sông lớn là :157 m.
Giá : 600.000 VND/m2 =  4,8 tỷ VND

Hồ sơ đất
 
Tin liên quan
Hỗ trợ trực tuyến