Bất động sản 3 - Cần bán

Khu nhà của công ty : ( Không còn nhu cầu sử dụng )
Đất doanh nghiệp 50 năm (Đã trả tiền thuê đất cho NN 25 năm.
Địa chỉ : (Trực Thanh – Trực Ninh – Nam Định)
Tổng diện tích đất :  14.000 m2
Tổng chiều dài tiếp súc với mặt Sông lớn (Nam Định) là :110 m.
Giá : 500.000 VND/m2 =  7 tỷ VND

Hồ sơ đất

 
Tin liên quan
Hỗ trợ trực tuyến