Giới thiệu :Trang trại, nuôi Lợn Công nghiệp – Lợi nhuận 36%/năm

DỰ ÁN  TỔ HỢP NUÔI LỢN CÔNG NGHIỆP - 150.000 CON/06 THÁNG - 300.000 CON/NĂM

DỰ ÁN  TỔ HỢP NUÔI LỢN CÔNG NGHIỆP - 150.000 CON/06 THÁNG
TT Chi phí đầu tư  Tiền - USD   Tiền - VND 
       
1 Nhà máy SX thức ăn 20 tân/giờ        4.000.000            92.000.000.000  
2 Hệ thống SX khí Biogas 300 Kw/giờ           835.000            19.205.000.000  
4 Xây dụng hạ tầng,chuồng trại - 150.000 con     14.000.000          322.000.000.000  
5 Vốn mua 150.000 con Lợn giống        4.000.000            92.000.000.000  
6 Vốn lưu động(06 tháng) cho nhà máy TA và Trại N        5.000.000          115.000.000.000  
  Cộng :     27.835.000          640.205.000.000  
       
  PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN TRONG 06 THÁNG  Tiền - USD   Tiền - VND 
1 Giá 01 Kg Lợn hới, Sau 6 tháng chăn nuôi                   2,75                             63.250  
2 Tổng trong lượng xuất chuồng sau 06 tháng là :    
  150.000 con x 100 Kg/con = 15.000.000 Kg    
  15.000.000 Kg x 2,75 USD/Kg = 41.750.000 USD     41.250.000          948.750.000.000  
3 Vậy doanh thu bán lợn trong 01 năm là :     82.500.000      1.897.500.000.000  
4 Nếu tính lãi 22 % trên doanh thu-Lợi nhuận 1 năm :     18.150.000          417.450.000.000  

            


 
  BẢNG PHÂN TÍCH NUÔI 01 CON LỢN TỪ KHI NHẬP-XUẤT BÁN-06 THÁNG
TT Chi phí đầu tư  Tiền - USD   Tiền - VND 
       
1 Mua Lợn giống              27                   613.180  
2 Chi phí thức ăn : 2 Kg x 180 ngày            175                4.025.000  
4 Nhân công 125 người-400 USD/người/th                2                     46.000  
5 Điện nước 8,4 Kw x 0,1 USD                1                     23.000  
6 Chi phí lãi vay 4%/06 tháng                9                   207.000  
  Cộng :            214                4.914.180  
  Doanh thu bán Lợn 100 Kg x 2,75 USD            275                6.325.000  
  Lợi nhuận của 01 con lơn- 06 tháng              61                1.410.820  
  Qua bảng phân tích trên, ta có đủ cơ sở kết luận : Dự án trên hoàn toàn 
  đạt được lợi nhuận 22% trên doanh thu & 5.5%/tháng (So với tổng đầu tư)
         66%/năm so với tổng mức đầu tư

Những vấn đề cốt lõi mà chủ đầu tư cần phải học thuộc.
 
1-Để nuôi 01 đầu Lợn, nhà đầu tư cần phải có vốn trung hạn (60 tháng).
Với mức : 4.000.000 VND/01 đầu Lợn.
2-Sau một vòng quay 06 tháng-Mỗi đầu Lợn sẽ sinh lời được 1.400.000 VND. Nhưng nhà đầu tư phải trả (Lãi 6% của 06 tháng) là 240.000 VND.
Và trả gốc (10%) là 400.000 VND . Vậy nhà đầu tư chỉ còn giữ lại được số tiền là 760.000 VND/01 đầu Lợn. Vậy số tiền còn đọng lại của 06 tháng là : 114 tỷ VND và số tiền của 01 năm là : 228 tỷ VND.
3-Vấn đề phòng chống dịch bệnh cho Lợn,là vấn đề số 1 được quan tâm, đặt lên hàng đầu. Cần thiết phải biên chế 01 phòng Thú Y-Khoảng 10 người.
4-Cần quan tâm tới các vùng nguyên liệu, cho nhà máy SX thức ăn,vì mỗi tháng nó cần tới : min là 10.000 tấn nguyên liệu.
5-Cần thiết liên lạc với các công ty Bảo hiểm của VN và nước ngoài, để ký HĐ Bảo Hiểm cho từng lứa 06 tháng.


  
Nhà máy SX thức ăn cho Lợn - 20 tấn giờ
HỆ THỐNG SẢN XUẤT KHÍ BIOGAS – 300 KW/giờ
1-Bồn hóa khi INOX(304) - 1000 m3
2-Bồn tích khí BIOGAS 8kg/cm2 : 80 m3.
3-Hệ thống thiết bị nén BIOGAS vào bình tích.
4-Bể bê tông chứa bình hóa khĩ : 400 m3.
5-Hệ thống phát điện : 300 KW/giờ
6-Toàn bộ hệ thống Van + ông đi kèm.
7-Nhà xưởng chứa toàn bộ hệ thống : 600 m2.
*Giá cho toán bộ hệ thống BIOGAS trênTHIẾT KẾ-XÂY DỰNG-DỊCH VỤ-CỦA CÁC NHÀ MÁY KHÍ SINH HỌC Biogas
 
Lò phản ứng thẳng đứng với máy khuấy trung tâm. Hoăc máy, sục khí phản hồi .Công nghệ tiên tiến với khả năng tiêu hóa sâu hơn. Được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, chăn nuôi & thực phẩm khác nhau.
CÔNG NGHỆ MỚI 
Đối với các nhà máy sản xuất Đường + Nhà máy sử lý Rác thải và nhà máy sản xuất Ethenol.
Chúng tôi có thể cung cấp thiết bị và công nghệ của (Germany) :
-Sử dụng bã thải của nhà máy
-Sản xuất ra : Khí Biogas và bột giấy cao cấp.


hóa khí Biogas : Inox(304) – 1.000 m3 (H : 6,8m- ĐK : 14 m)

Bồn tích khi BiOgas-80 m3-8kg/cm2


Hệ thống nén khí Biogas vào bình tich.


Hệ thống phát điện 300 Kw/giờ
https://zorg-biogas.com/
Tài liệu PDF
 
https://www.hanrm.com/
http://www.chinaeaf.com/
http://www.sacfurnace.com/sac_eng/business/making.asp
http://yfmachinetech-com.sell.everychina.com/
http://www.tymecfurnace.com/
http://www.sacfurnace.com/sac_eng/business/making.asp


 
Sản phẩm khác
Hỗ trợ trực tuyến