Dự án:Nhà máy:Thức ăn Gia súc Nam Định-Gọi vốn,hợp tác đầu tư.
(Công ty CP Đại Sơn Nam) Chúng tôi hiện đang lập dự án:
Thành lập nhà máy sản xuất :
Thức ăn(Chăn nuôi - Gia súc)  – 120.000 tấn/ năm .
- Đặt tại : Nam Định

1-Tổng dự án và vốn điều lệ : 160 tỷ VN
2-Kêu gọi ,các nhà đầu tư bên ngoài góp : 80 Tỷ VND chiếm giữ 50 % cổ phần. Đựơc dùng vào việc : 30 Tỷ xây dựng hạ tầng NM + 50 Tỷ VND là vốn lưu động cho nhà máy.
3-Phía chúng tôi góp : 80 tỷ VND chiếm giữ 50 % cổ phần,bằng tài sản bao gồm :
- a, Toàn bộ Hệ thống thiết bị - Dây chuyền sản xuất Thức ăn chăn nuôi của (Trung Quốc) Tự động hóa hoàn toàn : Trị giá 62 tỷ VND.(Giá này đã bao gồm lắp đặt hoàn thiện tại nhà máy).
- b, Đất xây dụng nhà máy tại : (Nam Đình) 20.000 m2. Trị giá : 18 tỷ VND
(Đất 50 năm, trả tiền hàng năm.Có mặt sông 157 m để làm cầu cảngl
4-Toàn bộ giá trị của nhà máy, dự định sẽ được khấu hao trong 02 năm
-Giới thiệu về hiệu quả kinh tế :
Dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc 120.000 Tấn /năm
Hệ thống hoan thiện(Chìa khóa chao tay)-Dây chuyền sản xuất thức ăn Gia súc 10.000 tấn/tháng.
Công nghệ tự động hóa hoàn toàn (Trung Quốc).
Tại thời điểm hiện nay : Giá thành sản xuất,loại thức ăn chất lượng tốt nhất,cũng chỉ có : 7.000.000 VND/tấn (Đây là giá xuất xưởng chưa có lời).
Hiện nay : Giá cung cấp cho các đại lý : 9.000.000 VND/tấn – Giá bán lẻ tại thị trường VN là 11.000.000 VND/tấn.
Bạn hãy yên tâm đầu tư : Sau 12 tháng bạn sẽ khấu hao xong toàn bộ Hệ thống ,dây chuyền SX.
Giá : lắp đặt hoan thiện(Chìa khóa chao tay) là : 62,5 Tỷ VND (Chưa có thuế VAT).
Nêu các nhà đầu tư,nhận thấy DA trên là hoàn toàn khả thi và có lãi,xin liên lạc với chúng tôi ngay để đăng ký lượng cổ phần mình góp.Xin lưu ý chúng tôi cũng huy động trong phạm vị 58% cổ phần.
Giám đốc CT- CP Đại sơn Nam
Dư Kim Sơn
ĐT : 0903446210

DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT
Thức ăn(Chăn nuôi - Gia súc) 
(sản lượng : 120.000 tấn/năm-Tại Nam Định)
Chủ đầu tư : Công ty CP Đại Sơn Nam 

I-Giới thiệu dự án :
1-Tên dự án : Nhà máy Thức ăn(Chăn nuôi - Gia súc.
2-Địa điểm đặt NM : (Nam Định). (20.000m2)
3-Tổng vốn đầu tư : 160 tỷ VND
II-Chi tiết sử dụng vốn :
a-Chi phí (Đất) xây dựng nhà máy :                         18.000.000.000 VND
b-Chi phí, thiết bị , Dây chuyền sản xuất :                62.000.000.000 VND 
c-Chi phí xây dựng hạ tầng nhà máy :                     30.000.000.000 VND
d-Vốn hoạt động khi nhà máy đi vào sản xuất :       50.000.000.000 VND
                   Cộng :                                                  160.000.000.000 VND
III-Phương án thu xếp tài chính

1-Công ty Đại sơn Nam đã có vốn tự có tại mục a và mục b : 80 tỷ VND
2-Vay các tổ chức tài chính,(Trung hạn),tại các muc : c+d là : 80 tỷ VND.
IV-Thuyết minh chi tiết về thiết bị chính và đất.   
- 01. Toàn bộ Hệ thống thiết bị - Dây chuyền sản xuất Thức ăn chăn nuôi của (Trung Quốc) Tự động hóa hoàn toàn : Trị giá 62 tỷ VND.(Giá này đã bao gồm lắp đặt hoàn thiện tại nhà máy).
-02. Đất xây dụng nhà máy tại : (Nam Định) 20.000 m2. Trị giá : 18 tỷ VND
IV- Hệ thống thiết bị,toàn bộ của nhà máy.
 1-Cầu trục 5 tấn : 01
2-Xe súc lật 1,25 tấn : 01
3-Xe nâng 2 tấn : 01
Thiết bị nhập khẩu Trung Quốc

 
  Dây chuyền sản xuất thức ăn cho Lợn 20 tấn giờ
TT Tên hệ thống Kw điện
1 Hệ thống tiếp nhận và làm sạch trước vật liệu 30
2 Hệ thống nghiền 272
3 Hệ thống trộn & trộn 90
4 Pelletizing & làm mát & hệ thống sàng lọc 310
5 Hệ thống đóng gói & thu gom bụi 18
6 Hệ thống phụ trợ 37
7 Trung tâm điều khiển MCC; Bảng điều khiển bắt chước 6
8 Hệ thống máy tính CPP 763 Kw
9 Hệ thống trộn (Điều khiển bằng máy tính)  
10 Cáp & Ống cầu cápThành phần tiêu chuẩn, phần tử làm kín, vật liệu   
  phụ dùng que hàn (Các bộ phận phi tiêu chuẩn)Ống khí nén, van điện từ. Ống khí làm mát, ống hút bụi, khung, ống,nền tảng  
11 Máy nén khí và bể chứa nước thải, Máy sấy  
12 Hệ thống nồi hơi  
13 Hệ thống nâng điện  
14 Hệ thống kết cấu thép 06 tầng , cầu thang + và các bộ phận kèm theo  
15 Toàn bộ :Tấm che cách nhiệt cho nhà máy 06 tầng.  
*Tổng giá trị cho toàn bộ thiết bị trên là : 62 tỷ VNDV-Chi tiết phần kiến chúc xây dựng của nhà máy
1-Nhà văn phòng điều hành (10mx20m)x02 tầng = 400 m2 : 3 tỷ VND    
2-Nhà biến thế : 1000 KVA - 100 m2.                                     2 tỷ VND
3-Nhà xưởng I : 6.000 m2 (200 m x 30 m) :                            9 tỷ VND              
4-Nhà xưởng II : 1000 m2 (25mx 40 m) :                                2 tỷ VND
6-Hệ thống tường bao quanh 500 m :                                     2 tỷ VND
7-Đổ toàn bộ sân bê tông : ,dầy 20 cm – 10.000 m2               4 tỷ VND
8-Cần cẩu cầu cảng : 20 tấn – 20 m :                                      4 tỷ VND
9-Xây dựng 104 m cầu cảng                                                    4 tỷ VND
         Cộng :                                                                           30 tỷ VND
Nhân lực vận hành nhà máy :
-Tổng biên chế : 48 người
-Quản lý : 12 người
-Công nhân lao động trực tiếp : 36 người,chia làm 03 ca, mỗi ca 12 người.
-Lương bình quân : 15 triệu VND/người/tháng
-Tổng quỹ lương / tháng : 720 Triệu VND/tháng (Doanh thu-min:90 tỷ VND)
 
CHI PHÍ SẢN XUẤT CHO MỘT TẤN THỨC ĂN THÀNH PHẨM  
TT CHI PHÍ CÁC MỤC SỐ LƯỢNG THÀNH TiỀN VND  
1 Ngô+Đậu, bột cá.vv 1 tấn     
     7.000.000  
 
2 Điện 1 tấn         100.000       
3 Nhân công 1 tấn         100.000    
4 Dự phòng chi 1 tấn          100.000      
5        
    Cộng :        7.300.000 VND   
           
Phân tích : (Hoạt động + Doanh thu + Lợi Nhuận)/01 tháng
Sản lượng sẽ đạt là : 10.000 tấn/tháng.
3-Doanh thu trên tháng là:
10.000 tấn x 9.000.000 VND/tấn = 90.000.000.000 VND/tháng
4-Lợi nhuận trước thuế/01 tháng:10.00  tấn x 1.700.000 VND= 17.000.000.000 VND
*Kết luận : Vấn đề lợi nhuận của nhà máy đem lại cho chủ đầu tư là vô cùng tiềm năng . Khoảng cách, sê dịch năng lực sản xuất của nhà máy là rất lớn. Nó hoàn toàn tùy thuộc vào : Số lượng nguyên liệu đầu vào thu mua được và khối lượng sản phẩm mà thị trường thích ứng, tiêu thụ được.
Vậy nhà máy Thức ăn Gia súc Nam Định ,sản phẩm của nó là , hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường chăn nuôi
V-Phân tích : Kinh tế - Thị trường – Khả năng trả nợ
Hiện nay trên thế giới : Các nhà máy thứ ăn Gia súc ra đời, chính nó là một cuộc cách mạng đổi đời cho các ngành chăn nuôi. Nó tiết kiệm tới 50 % các chi phi, nếu người nuôi, vẫn nuôi theo cách chuyền thống cũ.
Hiện nay, trên thị trường việt nam, đã xuất hiện rất nhiều người Trung Quốc và Thái Lan, họ sang Việt Nam : Xây dựng nhà máy thức ăn Gia Súc. Sau đó họ xuống các vùng sâu vùng xa. Họ thuê các nhà dân tổ chức nuôi Lợn. Thí dụ : Nhà anh đất rộng, anh đăng cai luôi cho họ 100 con Lợn, trong 06 tháng,họ sẽ mang đến nhà anh 100 con lợn giống, hàng tháng họ trở thức ăn từ Nhà máy đến cấp cho anh đủ nuôi 100 con Lợn, sau 06 tháng họ đến bắt Lợn và thanh toán cho anh 500.000 VND/con, tức là gia đình anh sau 06 tháng có 50 triệu VNĐ. Tôi thấy mô hình này cũng hay. Có gia đình chỉ có hai ông bà già họ cũng vẫn làm được. Tôi cũng tìm hiểu kỹ mô hình này đối với chủ thuê nuôi : Nếu họ đi mua thức ăn bên ngoài, thì họ sẽ có lời 01 triệu/con . Nếu họ có nhà máy làm thức ăn, họ sẽ lời được 02 triệu VND/ con.
Tổng Kết
Lợi nhuận sau thuế của Nhà máy Chế biến thức ăn Gia Súc thường đạt :
1,7 triệu VND/tấn
Vấn đề theo tính toán của chúng tôi : Khi nhà máy đi vào hoạt động,khả năng đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư : Từ 10 đến 20 tỷ VND/tháng là hoàn toàn khả thi.
Nêu quý vị, nhà đầu tư,nhận thấy DA trên là hoàn toàn khả thi, có lãi, và có thể tài trợ được cho chúng tôi ,xin liên lạc với chúng tôi ngay để bàn về vấn đề Ký kết hợp đồng tín dụng.
Giám đốc CT- CP Đại sơn Nam
Dư Kim Sơn
ĐT : 0903446210 
Sản phẩm khác
Hỗ trợ trực tuyến