Các nhà máy phát điện,cung cấp thiết kế và thiết bi - USA

Các nhà máy phát điện,cung cấp thiết kế và thiết bi - USA
Coal-fired power plant, providing design and equipment

 

CUNG CẤP LINH HOẠT CHO CÁC NHÀ MÁY DẦU VÀ THAN
Cách tiếp cận Plant Integrator của chúng tôi dựa trên khả năng kết hợp các thành phần và thiết bị phụ trợ của GE vào các hệ thống được tăng cường và tích hợp hoàn toàn. Kết quả sản xuất, xây dựng, vận hành và vận hành của chúng tôi cho thấy những cải tiến liên tục cho các thành phần của GE và các giải pháp được chuẩn hóa / được thiết kế trước. Điều này dẫn đến việc cải thiện hoạt động của các nhà máy điện đốt than cũng như giảm chi phí và thời gian giao hàng, giúp khách hàng của chúng tôi đạt được và vượt mục tiêu.
GE áp dụng khái niệm cung cấp linh hoạt trong danh mục đầu tư của chúng tôi, cho phép khách hàng của chúng tôi lựa chọn từ các bộ phận của nhà máy đốt than đáp ứng các yêu cầu cụ thể của họ, đồng thời duy trì các lợi ích chính của quá trình chuẩn hóa và kỹ thuật tiền chế.
 
NHÀ MÁY ĐIỆN CHÌA KHÓA TRAO TAY HOÀN TOÀN
Phạm vi khả năng của GE trong việc thiết kế và tích hợp các giải pháp nhà máy điện hơi nước cho chúng ta một quan điểm độc đáo, tích hợp cho phép chúng tôi phân tích toàn bộ nhà máy trong suốt vòng đời của nó. 

https://www.gepower.com/steam/steam-power-plants
Sản phẩm khác
Hỗ trợ trực tuyến