Bán 50% cổ phần Nhà máy Feromangan.

Bán 50% cổ phần Nhà máy Feromangan.(Nguyên liệu cho ngành thép).
Hiện nay công ty chúng tôi đang tiến hành xây dựng nhà máy sản xuất Feromangan (Phụ gia quan trọng bậc nhất cho ngành luyện thép).
(sản lượng : 24.000 tấn/năm -Tại Nam Định)
Địa điểm tại : Trực Thanh-Trực Linh-Nam Định. (Trên diện tích 14.000 m2).
Tổng mức đầu tư bao gồm : Đất đất đai + Nhà xưởng + Dây chuyền sản xuất Feromangan 2000 tấn/tháng + Văn phòng & và các hạng mục hạ tầng khác.
Tổng giá trị nhà máy là 100 tỷ VND
Nay công ty chúng tôi có nhu cầu bán đi 50% cổ phần nhà máy, mỗi 1% cổ phần là 01 tỷ VND.
Kính đề nghị các nhà đầu tư có nhu cầu, hợp tác với chúng tôi. Xin mời đến văn phòng công ty chúng tôi tại : Số 02 đường Nam Sông Cấm – Quận Hồng Bàng - Hải Phòng , đẻ xem xét tài sản và thảo luận vấn đề hợp tác. Hoặc liên lạc Mr Sơn : 0903446210
Ghi chú : Lợi nhuận 01 tấn Feromangan khi xuất xưởng khoảng 4 triệu VND/tấn.

Nhà làm thêp FORMOS mỗi tháng họ cần mua vào khỏng 7000  tấnhttps://www.fe-alloy.com/
(Công ty CP Đại Sơn Nam) Chúng tôi hiện đang tiến hành dự án:
Thành lập nhà máy sản xuất : Feromangan – 24.000 tấn/ năm .

- Đặt tại : Nam Đình
1-Tổng dự án và vốn điều lệ : 100 tỷ VN
2-Kêu gọi ,các nhà đầu tư bên ngoài góp : 50 Tỷ VND chiếm giữ 50 % cổ phần.Đựơc dùng vào việc : 30 Tỷ xây dụng hạ tầng NM + 20 Tỷ VND là vốn lưu động cho nhà máy.
3-Phía chúng tôi góp : 50 tỷ VND chiếm giữ 50 % cổ phần,bằng tài sản bao gồm :
- 01 Lò hồ quang-6.300 KVA .Dùng cho luyện Feromangan (FeMn)
Công xuất lò : 6.300 KVA – 25 KVol
Dung tích lò : 40 m3 - 03 than điện cực - Đường kính than 600 mm
Sản lượng : 40 tấn (FeMn)/01 lần luyện- Lò xuất sứ : Thượng Hải – Trung quốc. Mới 100 %(Chưa sử dụng)
-02 Đất xây dụng nhà máy tại : Trực Thanh-Trực Ninh-Nam Định) 14.000 m2
(Đất 50 năm,đã trả tiền 25 năm.Có mặt sông 104 m để làm cầu cảng,nếu cần mở rộng, chúng tôi có thể mua thêm bên cạnh).

Giá Feromangan thị trường : 25 triệu VND đến 30 triệu VND/tấn.
Lợi nhuận sau thuế thường đạt : 5 triệu VND/tấn

Nêu các nhà đầu tư,nhận thấy DA trên là hoàn toàn khả thi và có lãi,xin liên lạc với chúng tôi ngay để đăng ký lượng cổ phần mình góp.Xin lưu ý chúng tôi cũng huy động trong phạm vị 50% cổ phần.
Giám đốc CT- CP Đại sơn Nam
Dư Kim Sơn
ĐT : 0903446210

http://congnghe-sx.com/
https://vatlieuchiulua.com/
https://www.jbj.co.uk/productlist.html
Lò 6.300 KVA - 40 Tấn - Luyện Feromangan


Hệ thống thiết bị tạo hạt FeMnSơ đồ lắp đặt thiết bị nhà máy FeMn Nam Định
https://www.mogroup.com/portfolio/ferroalloys-dc-smelting-plant/

DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT FEROMANGAN

(sản lượng : 24.000 tấn/năm-Tại Nam Định)
Chủ đầu tư : Công ty CP Đại Sơn Nam
 
https://www.fe-alloy.com/product/
I-Giới thiệu dự án :
1-Tên dự án : Nhà máy Feromangan. (Nguyên liệu cho ngành thép).
2-Địa điểm đặt NM : Tại : Trực Thanh-Trực Linh-Nam Định. (14.000m2)
3-Tổng vốn đầu tư : 100 tỷ VND
II-Chi tiết sử dụng vốn :
a-Chi phí (Đất) xây dựng nhà máy :                         20.000.000.000 VND
b-Chi phí,thiết bị chính,Lò hồ quang-6.300 KVA :    30.000.000.000 VND 
c-Chi phí thiết bị phụ :                                               10.000.000.000 VND
d-Chi phí xây dựng hạ tầng nhà máy :                      20.000.000.000 VND
e-Vốn hoạt động khi nhà máy đi vào sản xuất :        20.000.000.000 VND
III-Phương án thu xếp tài chính
1-Công ty Đại sơn Nam đã có vốn tự có tại mục a và mục b : 50 tỷ VND
2-Vay các tổ chức tài chính,(Trung hạn),tại các muc : c+d+e là : 50 tỷ VND.
IV-Thuyết minh chi tiết về thiết bị chính và đất.   
- 01. Lò hồ quang-6.300 KVA .Dùng cho luyện Feromangan (FeMn)
Công xuất lò : 6.300 KVA – 25 KVol
Dung tích lò : 40 m3 - 03 than điện cực - Đường kính than 600 mm
Sản lượng : 40 tấn (FeMn)/01 lần luyện- Lò xuất sứ : Thượng Hải – Trung quốc. Mới 100 %(Chưa sử dụng). 2.000 tấn (FeMn)/tháng
-02.Đất xây dụng nhà máy tại :
Trực Thanh-Trực Ninh-Nam Định) 14.000 m2
(Đất 50 năm,đã trả tiền 25 năm.Có mặt sông 104 m để làm cầu cảng,nếu cần mở rộng, chúng tôi có thể mua thêm bên cạnh).
HỆ THỐNG THIẾT BỊ PHỤ TRỢ CHO NHÀ MÁY
I Tại xưởng I :
-Cầu trục 5 tấn : 01
-Xe súc lật 1,25 tấn : 01
-Hệ thống cân định lượng vật liêu 3 phễu : 01
-Máy trộn liệu 1 tấn : 01
-Bể chứa liệu,9 m3, chờ chung chuyển : 01
-Hệ thống thiết bị : Gầu múc và tự động chuyển VL sang xưởng II ; 01
II Tại xưởng II :
-Cầu trục 10 tấn : 01
-Lò hồ quang 6.300 KVA : 01
-Bể chứa liệu 9 m3 : 01
-Hệ thống gầu múc tự động đưa VL lên kho cao : 01
-Kho chứa liệu trên cao 100 tấn : 01
-Hệ thống cần quay 90 độ tự động cấp liệu vào miệng lò :,20 tấn/30 phút.
-Máy đúc bánh thành phẩm tự động : 20 tấn/01 mẻ/20 phút.
-Máy nghiền bánh ra hạt : (10-50 mm) 5 tấn/giờ :01
-Bể chứa hạt thành phẩm 9 m3 : 01
-Hệ thống thiết bị tự động đưa hạt thành phẩm sang xưởng III : 01
III Tại xưởng III :
-Cầu trục 5 tấn : 01
-Bể chứa hạt thành phẩm 9 m3 :01
-Hệ thống gầu múc tự động đưa hạt thành phẩm lên kho cao : 01
-Kho thành phẩm trên cao 100 tấn : 01
-Hệ thống đóng bao (01 tấn) tự động 10 tấn/giờ : 01
-Xe nâng xếp hàng 3 tấn : 01
Chi tiết phần xây dựng kiến trúc nhà máy
1-Nhà xưởng sản xuất (60mx25m)x03 cái = 4,500 m2
2-Nhà văn phòng điều hành (10mx20m)x02 tầng = 400 m2
3-Khung bệ Lò bằng Bê tông 03 tầng x100 m2 = 300 m2 sàn
4-Nhà biến thế 100 m2.
Kè cầu cảng, đón tàu thủy 3.000 tấn.
Nhân lực vận hành nhà máy :
-Tổng biên chế : 48 người
-Quản lý : 12 người
-Công nhân lao động trực tiếp : 36 người,chia làm 03 ca, mỗi ca 12 người.
-Lương bình quân : 15 triệu VND/người/tháng
-Tổng quỹ lương / tháng : 720 Triệu VND/tháng (Doanh thu-min:25 tỷ VND)
CHI PHÍ SẢN XUẤT CHO MỘT TẤN FEROMANGAN THÀNH PHẨM
TT CHI PHÍ CÁC MỤC SỐ LƯỢNG THÀNH TiỀN VND  
1 Quăng Mn 38% 02 tấn              7.000.000    
2 Than Cốc 600 Kg              6.000.000    
3 Phụ gia 300 Kg              1.000.000    
4 Chi phí điện 1000 Kw/giơ              2.000.000    
5 Chi phí nhân công Cho 01 tấn              1.000.000    
    Cộng :            17.000.000   VND/tấn

Phân tích : (Hoạt động + Doanh thu + Lợi Nhuận)/01 tháng
1-Hoạt động của lò : Cho 01 mẻ luyện
-Thời gian là 05 giơ/ 1 mẻ: (03 giờ nấu luyên+01 giờ lạp liệu + 01 giờ dót đúc). Mỗi mẻ là 40 tấn.
2- Lợi nhuận trước thuế trên 01 tấn sản phẩm là :
-22.000.000 VND/01 tấn (Giá bán) – 17.000.000 VND (Giá xuất xưởng)=5.000.000 VND/01 tấn FeMn.
-Nhà máy hoạt động ở 25% Công xuất thiết kế,(Nấu 01 mẻ)/01 ngày, thì sản lượng sẽ đạt là : 1.200 tấn/tháng.
3-Doanh thu trên tháng là:
1.200 tấn x 22.000.000 VND/tấn = 26.400.000.000 VND/tháng
4-Lợi nhuận trước thuế/01 tháng:1.200  tấn x 5.000.000 VND= 6.000.000.000 VND
*Kết luận : Vấn đề lợi nhuận của nhà máy đem lại cho chủ đầu tư là vô cùng tiềm năng . Khoảng cách, sê dịch năng lực sản xuất của nhà máy là rất lớn. Nó hoàn toàn tùy thuộc vào : Số lượng quặng đầu vào thu mua được và khối lượng sản phẩm mà thị trường thích ứng, tiêu thụ được.
Nếu tính mưc tiêu thụ FeMn của 03 nhà làm thép lớn của Việt Nam:
Hòa Phát + Formosa + Thép Miền Nam ,cụ thể là :
18.000.000 tấn thép x 0,005 tấn FeMn = 90.000 tấn FeMn(cần có tại VN).
Vậy nhà máy FeMn Nam định mới đáp ứng 25% nhu cầu cho sản xuất thép nội địa Việt Nam.

V-Phân tích : Kinh tế - Thị trường – Khả năng trả nợ
Feromangan là một thành phần không thể thiếu,trong SX Thép,không những đối với thị trường Việt Nam và cũng rất cần cho các nhà làm thép trên thế giới.
Nguyên liệu chính đầu vào là quặng( Mangan : 35-38%).Các mỏ tại việt Nam cung cấp ra thị trường hiện nay khoảng : 20.000 tấn/tháng.
Tại Việt nam hiện nay,chỉ có duy nhất có một nhà máy củaTrung quốc, đặt tại Hải Dương,cũng đang sản xuất mặt hàng này,và họ cũng chỉ có 02 cái Lò như của chúng tôi.
Giá Feromangan thị trường Việt Nam và Quốc tế : thường xê dịch từ :
 25 triệu VND đến 30 triệu VND/tấn.
Lợi nhuận sau thuế thường đạt : 5 triệu VND/tấn
Vấn đề theo tính toán của chúng tôi : Khi nhà máy đi vào hoạt động,khả năng đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư : Từ 5 đến 10 tỷ VND/tháng là hoàn toàn khả thi.
Nêu quý vị, nhà đầu tư,nhận thấy DA trên là hoàn toàn khả thi, có lãi, và có thể tài trợ được cho chúng tôi ,xin liên lạc với chúng tôi ngay để bàn về vấn đề Ký kết hợp đồng tín dụng.
 
Giám đốc CT- CP Đại sơn Nam
Dư Kim Sơn
ĐT : 0903446210

http://congnghe-sx.com/vi/keu-goi--hop-taclien-doanhdau-tu-44.html

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG NHÀ MÁY FEROMANGAN
Giấy CN Quyền sử dụng đấtBẢNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
 
 
1) Silicon Manganese 65/17:
Item Standard Item Standard
Mn ≥65% S ≤ 0.04%
Si ≥17% P ≤ 0.3%
C ≤ 2.0% Size: 10-50mm, 90% min
Price: Update by time
2) Silicon Manganese 70/16:
Item Standard Item Standard
Mn ≥70% S ≤ 0.04%
Si ≥16% P ≤ 0.3%
C ≤ 2.0% Size: 10-50mm, 90% min
Price: Update by time
3) Ferro Manganese 75C2.0:
Item Standard Item Standard
Mn ≥75% S ≤ 0.04%
Si ≥20% P ≤ 0.3%
C ≤ 2.0% Size: 10-50mm, 90% min
Price: Update by time
4) Ferro Manganese 75C1.5:
Item Standard Item Standard
Mn ≥75% S ≤ 0.02%
Si ≥20% P ≤ 0.3%
C ≤ 1.5% Size: 10-50mm, 90% min
 

Economy Industrial - Metal Granulation Tank from Craftwork on Vimeo.
Economy Industrial - Hot Metal Granulation from Craftwork on Vimeo.
 
http://economyindustrial.com/metal-granulation.html
https://mart.ecer.com/moulding-line/
https://www.tongdamachine.net/products/
https://www.pfcementmachine.com/category/production-line-ep-epc.html
http://www.vdepic.com/
https://www.machine4aluminium.com/
http://www.meltingsolutions.co.uk/
https://www.hanrm.com/
http://www.chinaeaf.com/
http://www.sacfurnace.com/sac_eng/business/making.asp
http://yfmachinetech-com.sell.everychina.com/
http://www.tymecfurnace.com/
http://www.sacfurnace.com/sac_eng/business/making.asp
Sản phẩm khác
Hỗ trợ trực tuyến