Models SOFA are producing 
Models SOFA are producing Sofa Set Model: F01DAT- Seat cushions & backrest are real leather.- Skeleton frame is water-resistant industrial wood and termite- Framing is wrapped with industrial Leather tape- Price: VND 27,000,000
 
 

Bộ Sofa Model : F02DAT (04 ghế đơn)
  • Phần đệm ngồi & tựa lưng là da thật.
  • Phân khung xương là gỗ CN chịu nước và mối mọt
  • Phân khung được bọc băng Da công nghiệp
  • Giá : 27.000.000 VND

Bộ Sofa Model : F06DAT
  • Phần đệm ngồi & tựa lưng là da thật.
  • Phân khung xương là gỗ CN chịu nước và mối mọt
  • Phân khung được bọc băng Da công nghiệp
  • Giá : 27.000.000 VND

Bàn kính Trung Quốc
Dùng chung cho các loại SOFA
Giá : 3.000.000 VND
 
https://www.hanrm.com/
http://www.chinaeaf.com/
http://www.sacfurnace.com/sac_eng/business/making.asp
http://yfmachinetech-com.sell.everychina.com/
http://www.tymecfurnace.com/
http://www.sacfurnace.com/sac_eng/business/making.asp
 
Other product
Support Online