Tuyển người quản lý bán hàng.

Tuyển người quản lý bán hàng.
Công ty chúng tôi cần tuyển 01 người quản lý các đại lý bán hàng ở các tỉnh với các điều kiện như sau :
Tuổi đời từ 18 đến 50 có đam mê năng khiếu về kinh doanh.
Lương khởi điểm 10 triệu VND đồng/tháng.
Thời gian thử việc 03 tháng.
Điều kiện bắt buộc khi vào làm : Vì thường xuyên đưa một lượng hàng lớn của công ty giao cho các đại lý bán và trả tiền sau,lên trước khi vào làm phải nộp một khoản tiền bảo lãnh hàng hóa cho công ty là 200 triệu VND.
Hết thời gian thử việc 03 tháng , công ty sẽ xem xét , ký hợp đồng chính thức , thỏa thuận mức lương mới , mua bảo hiểm lao động , hoặc chấm rứt hợp đồng và thanh toán lại 100 % số tiền mà mà người LĐ trước đây lộp vào.
Ai có đủ các điều kiện trên và thấy mình thích hợp với công việc trên, hãy gửi hồ sơ cho chúng tôi :
Công ty CP Đại Sơn Nam : Số 02 Đường Nam Sông Cấm – Phường Sở Dầu – Quận Hồng Bàng – Thành Phố Hải Phòng.
SĐT : 0903.446.210.
Lưu ý : Chúng tôi chỉ Tuyển 01 người
Other news
Support Online