Real Estate 1 - For Sale

Khu nhà của công ty : ( Không còn nhu cầu sử dụng )
Đất doanh nghiệp 30 năm
Địa chỉ : Đường Nam Sông Cấm - Hồng Bang - Hải Phòng
Tổng diện tích đất :  2000 m2Tài sản trên đất bao gồm :
Khu nhà số 1 : Xây kiên cố : 200 m2X 02 tầng = 400 m2.
Khu nhà số 2 : Xây kiên cố : 200 m2X 02 tầng = 400 m2.
Khu nhà số 3 : Nhà kho kín : 300 m2X 01 tầng = 300 m2.
Tổng chiều dài tiếp súc với mặt đường lớn (Đường Nam Sông Cấm) là : 50 m.
Giá : 18 Tỷ VND


Giấy tờ đất PDF
 
Assets on land include:
Building No. 1: Solid construction: 200 m2x2 floor = 400 m2.
Building No. 2: Solid construction: 200 m2X 02 floors = 400 m2.
Building No. 3: Closed warehouse: 300 m2X 01 floor = 300 m2.
Total length of voqis road surface (Nam Song Cam Road) is 50 m.
Price: 15 Billion VND
 
Other news
Support Online