Real Estate 1 - For Sale

Bán thanh lý trụ sở XNTN Thành Nam.
(Đơn vị trực thuộc Công ty CP Đại sơn Nam).
Tài sản bao gồm :
1-Đất : Diện tích 2.000 m2 - (Bìa đỏ : 30 năm) – Địa chỉ : Số 02 Đường Nam Sông Cấm – Phường Sở Dầu – Quận Hồng Bàng – Hải Phòng.
2-Tài sản trên đất bao gồm :
-03 tòa nhà 2 tầng – Mỗi tòa 200 m2 lền - 400 m2 sử dụng.
- Kho chứa hàng : 800 m2
-Trạm biến áp 560 KVA.
-Sân bê tông và hạ tậng cấp thoát nước đầy đủ.
3-Giá bán được tính như sau :
-Toàn bộ tài sản nổi trên mặt đất, (Tặng miễn phí cho nghười mua, không tính tiền. Chúng tôi chỉ tính tiền trên lền đất với giá : 9 triệu VND/m2.
Giá trị tài sản : 2.000 m2 x 9.000.000 VND = 18 tỷ VND.


Tài sản trên đất bao gồm :
Khu nhà số 1 : Xây kiên cố : 200 m2X 02 tầng = 400 m2.
Khu nhà số 2 : Xây kiên cố : 200 m2X 02 tầng = 400 m2.
Khu nhà số 3 : Nhà kho kín : 300 m2X 01 tầng = 300 m2.
Tổng chiều dài tiếp súc với mặt đường lớn (Đường Nam Sông Cấm) là : 50 m.
Giá : 18 Tỷ VND


Giấy tờ đất PDF
 
Assets on land include:
Building No. 1: Solid construction: 200 m2x2 floor = 400 m2.
Building No. 2: Solid construction: 200 m2X 02 floors = 400 m2.
Building No. 3: Closed warehouse: 300 m2X 01 floor = 300 m2.
Total length of voqis road surface (Nam Song Cam Road) is 50 m.
Price: 15 Billion VND
 
Other news
Support Online