COMMUNICATION HISTORY

Phần mềm đọc sách PRC      
Kim Jin Sun - Hồi ức chiến tranh MẠC ĐĂNG DUNG -NHÀ MẠC (1527-1592)
Trăm Việt trên vùng định mệnh   Bên dòng lịch sử 1940-1965
Tình báo : Phạm Xuân Ẩn     Đời tôi - Lép Trốtxki
Trung tướng : Nguyễn Bình      Chân Lạp Phong Thổ Ký - (thế kỷ 13) 
CIA & Tướng lãnh VNCH          Hồi ký cố vấn Trung Quốc
Adolf Hitler  Lịch sử Vương quốc Đàng Ngoài
 Nhận xét về tâm thư-Lê Quế Lâm  Nam Hải dị nhân - Phan Kế Bính
Nạn đói năm 1945   Xứ Đàng Trong năm 1621
 TÂY SƠN:     Bê Trọc
Điệp Viên Hoàn Hảo  Câu chuyện đời tôi: 
Con gái TBT Lê Duẩn   Bạch Công Tử và gánh hát Huỳnh Kỳ
Tưởng Giới Thạch       Công tử Bạc Liêu
Bảy Viễn: Thủ lĩnh Bình Xuyên  Hồ Chí Minh 1 
Hồi ký Sihanouk       Cuộc đời Mahatma Gandhi
55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ       Biến động miền trung
Những trận không kích Mỹ vào  Bắc VN Đại Đường Tây Vức Ký
Cha tôi Đặng Tiểu Bình       Đường vào Phnom-Pênh
Bí mật cuộc đời Tưởng Giới Thạch  Hành trình Nguyễn Hữu Thọ
Bảo Đại –  vương quốc An Nam  Hoàng Kế Viêm   
Hoàng đế cuối cùng - Hồi ký Phổ Nghi  TT Thích Trí Quang
Ho Chi Minh A Life - W.Duiker      Hồ ký Wilfred Burchett
Đội quân bí mật, cuộc chiến bí mật      Hồi ức về Nguyễn Văn Huyên
Hoàng Lê Nhất Thống Chí      Hồi ký không tên
Hợp chủng quốc Hoa          Hun Sen -  Campuchia
Khái quát địa lý Hoa Kỳ  Những năm tháng không quên
Khái quát lịch sử Hoa Kỳ   Thành Cát Tư Hãn
Những Bí Mật Về Chiến Tranh Việt Nam   Thập tự chinh
Bài học của lịch sử     Mao Trạch Đông–Ngàn năm công tội
Bài sử khác cho Việt Nam Nhikita Khơrútsốp
Triều đình,Lê Trịnh ở thế kỷ XVII Bên thắng cuộc
Cuộc chiến : nước Mỹ và Việt      Đèn cù
Cuộc tháo chạy tán loan           BIẾN ĐỘNG MIỀN TRUNG
Đông Kinh Nghĩa Thục Chuyện Kể Năm 2000
Bên giòng lịchsử 1940 - 1965       TT Nguyễn Văn Thiệu: Công và Tội
Hồi ký không tên        Những ngày cuối của Nguyễn Văn Thiệu 
Lịch sử Sài Gòn    Nguyễn Văn Thiệu
Mưu lược Đặng Tiểu Bình     TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM
Nam triều công nghiệp diễn chí    Ai ra lệnh giết Ông Ngô Đình Diệm
Nguyễn Bình, huyền thoại và sự that    Vụ Ám Sát Ngô Đình Diệm Và J.F.Kennedy
Nhà Trần     Lịch sử ĐCS Việt Nam
Tấn thảm kịch và bài học về Việt Nam   Hồ Chí Minh toàn tập
Nhớ lại và suy nghĩ 1    Ho Chi Minh 2
Nhớ lại và suy nghĩ 2   Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA NGÀY 30/04
Nói về miền Nam      Hồi-ký của Bà Ngô Đình Nhu
NỮ TƯỚNG THỜI TRƯNG VƯƠNG    Dương Văn Minh
Pháp Du Hành Trình Nhật Ký   VỀ VÙNG CHIẾN-TUYẾN
Phỏng vấn tướng lĩnh Việt Nam     Phạm Bá Hoa
Tổng thống Nga Putin    Hồi ký Đỗ Mậu
TRẦN NHÂN TÔNG  Hồi ký (1940-1945) | Trần Văn Giàu
Việt Nam sử lược      Phía Bên Kia Cuộc Cách Mạng 1945
Việt sử giai thoại - tập 1   Hồi ký Nguyễn Hiến Lê
Việt sử giai thoại - tập 2 ĐỆ NHẤT PHU NHÂN TRẦN LỆ XUÂN
Việt sử giai thoại - tập 3  Điệp viên hoàn hảo
Việt sử giai thoại - tập 4     VIỆT NAM CỘNG HÒA 10 NGÀY CUỐI 
Việt sử giai thoại - tập 5 Nhóm Tướng Trẻ QLVNCH 1964-1965 
Việt sử giai thoại - tập 6  Âm Mưu Thâm Hiểm Của  Bắc Kinh 
Trong Gọng Kềm Lịch Sử   NGUYỄN DU: QUA ĐẤT CŨ TRIỆU ĐÀ
Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam   Việt sử lược
Bên Lề Chính Sử    Đại Nam thực lục
Nam triều công nghiệp diễn chí Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục
Đồng Tháp Mười – Tiền Giang
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư
CHÚA NGUYỄN VÀ VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN Lam Sơn Thực Lục
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu
Đại Việt Sử Lược Bi kịch ALBERT PETER DEWEY
Photopad Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập 1
Suy tưởng – Nguyễn Trần Bát Lịch sử Nam Bộ kháng chiến – tập 2
Văn hóa & con người – Nguyễn Trần Bát                                   Cội nguồn cảm hứng – Nguyễn Trần Bát
 
Other news
Support Online